Kącik "złotych myśli":

„W projekcie realizacja poszczególnych części zostały podzielone na jeszcze mniejsze części i przydzielone według możliwości, odpowiedzialności oraz zdolności co bardzo ułatwiło i odciążyło główne osoby odpowiedzialne za projekt”.

Szkoła tańca nowoczesnego Unique Street Artist w Przemyślu prowadzona przez stowarzyszenie Młodość ze sztuką którego celem jest zaproszenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez taniec taki jak break dance i dancehall oraz inne formy kreatywnej sztuki.

W działaniach grupowych istotnym problemem jest myślenie grupowe:

  • złudzenie bezpieczeństwa grupowego,
  • nadmierny optymizm,
  • przekonanie o wyższości,
  • wyjaśnianie wszystkiego,
  • złudzenie jednomyślności- naciski na ewentualnych oponentów,
  • utrata własnego "ja" z czym wiąże się stopniowa utrata kontroli nad własnym zachowaniem.
Grupy pozwalają na anonimowe występowanie co wiąże się z postępującym brakiem odpowiedzialności, a także ograniczaniem samoświadomości. Paradoksalnie młody człowiek dąży przecież do decydowania o sobie, poszukując własnej tożsamości wpada w pułapki grupy, która niejednokrotnie nim manipuluje. O ile grupa rówieśnicza może dawać wsparcie, być siłą konstruktywną dzięki której młody człowiek uczy się reguł i norm społecznych, to dość często subkultury mają działanie destrukcyjne. Zamiast rozwoju mamy tu do czynienia z kolejną zależnością emocjonalną, poszukiwanie tożsamości i próby odnalezienia własnego miejsca kończą się buntem, odmową dostosowania się do norm, uzależnieniami. Niezdrowe grupy są pułapką, prowadzą do konfliktów z prawem. Dużym problemem ogólnospołecznym są pseudokibice, którzy rządzą się własnymi prawami, odbiegającymi od norm społecznych. Według wszelkich badań są subkulturą zrzeszającą agresywnych kibiców sportowych. Zachowują się wrogo i wulgarnie. Spotykamy tu kolejne paradoksy: szacunek do barw klubowych, bycie z drużyną na dobre i złe, przy jednoczesnym braku szacunku do siebie, innych, mienia publicznego, a tym samym niejednokrotnie mienia "własnej" drużyny. Problemy zachowań chuligańskich związane są ze spożywaniem alkoholu, przebywaniem osób nietrzeĽwych na stadionach. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że alkohol wzmaga agresję, a u osób agresywnie "nakręconych" przez mechanizmy grupowe jest to szczególnie groĽne. Policja, realizując swoje ustawowe zadania, podejmuje czynności zmierzające do właściwego zabezpieczenia imprez sportowych oraz skutecznego przeciwdziałania występowaniu negatywnych zdarzeń. Warto wspomnieć, że działania policji czy straży miejskiej wiążą się z działaniami prewencyjnymi i poza stadionami. W okresie od 01.01.2007 do 30.11.2007. policjanci Komendy Miejskiej Policji zabezpieczyli 44 mecze, które łącznie ochraniało 677 funkcjonariuszy. Zatrzymano 79 osób, w tym 22 nieletnich. Wylegitymowano 203 osoby, skierowano 47 wniosków do sądu (Wydział Grodzki), skierowano 14 spraw związanych z przestępstwami.

wstecz     czytaj dalej...    powrót do strony głównej

Młodość ze sztuką ul.Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70, 37- 700 Przemyśl tel. 16 6707673 e-mail: mlodosc.zesztuka@onet.eu
KRS: 0000315651 | REGON: 180376725 | NIP: 795-245-97-49 | BGŻ S.A. O/Przemyśl NR KONTA: 71 2030 0045 1110 0000 0159 9230